VÝLETY

do blízkého i vzdálenějšího okolí


hrad Veveří

Hrad Veveří je jedním ze zachovalých moravských hradů vypínající se na skalnatém ostrohu nad přehradní nádrží uprostřed lesů. Hrad pochází pravděpodobně z 2. poloviny 13. století. Podle pověsti však bývá jeho vznik spojen s rokem 1062 a knížetem Konrádem (více se o tom můžete dočíst v knize Tomáše Dacíka Hrad Veveří od nakladatelství Svan). Bohužel pováleční majitelé hradu Veveří se velice nepříjemně podepsali na jeho dnešním stavu, kdy zde nezbylo prakticky žádné vnitřní vybavení. Ve dny, kdy bývá hrad otevřen, je zde možno získat i občerstvení, jinak je nejbližší v hotelu Nový Dvůr. V současné době patří Památkovému ústavu Brno a jeho rozsáhlá rekonstrukce a rehabilitace již vběhla do aktivní části a hradu svítá na lepší časy. Na rok 2004 získal dotaci 25 miliónů korun, což je pro hrad největší investovaná částka za poslední dlouhá desetiletí.

 

             

 


hrad a zámek v Boskovicích

Jeden z nejpůvabnějších empírových zámků na Moravě s ojedinělým stylovým zařízením interiérů. Sezónní a vánoční prohlídky doplňují hudební a šermířské vstupy Svoji podobu získal mezi lety 1819 - 1826, kdy byl za Františka Xavera Dietrichsteina přestavěn z původního dominikánského kláštěra a později továrnu na výrobu berlínské modři. Od roku 1854 získal zámek do držení rod Mensdorff - Pouilly, který jej vlastnil až do roku 1950. Potomci bývalých majitelů získali zámek opět restitucí zpět. V současné době jej i s dalším majetkem spravují.

 

        

 

Zřícenina goticko - renesančního hradu, jehož počátky spadají do 13. století, kdy byl hrad majetkem pánů z Boskovic. V 16. století byl původně gotický hrad přestavěn příslušníky rodu rytířů ze Zástřizl v renesančním stylu. V 18. století bylo chladné a nepohodlné sídlo šlechtou opuštěno. Ve 30. letech 18. století byly strženy střechy a zdivo rozebráno na stavbu empírového zámku a dalších budov. Nyní je hrad stejně jako zámek a řada dalších historických objektů v Boskovicích a okolí znovu majetkem rodiny Mensdorff - Pouilly. Díky postupným rekonstrukcím je zpřístupúněna převážná část hradu včetně hradních sklepení či hradní studny. v létě řada zajímavých víkendových akcí: Festival Boskovice, Pohádkový hrad, Hradhouse, Šermířská klání, countrybály... silvestrovské prohlídky

 

 


 hrad Pernštejn

gotický hrad zv. mramorový patří k nejrozsáhlejším a nejzachovalejším u nás. Připomínán r. 1285 jako majetek Pernštejnů. Větší přestavby v průběhu 15. stol., kdy byl především zpevňován jeho obranný systém. Za husitských válek a v době vlády Jiřího z Poděbrad jeden z nejvýznamnějších husitských hradů na Moravě. Poslední větší přestavby v pozdně gotickém a goticko-renesančním slohu od 70. let 15. stol. do pol. 16. stol. včetně založení renesanční zahrady. Po r. 1596, kdy byli Pernštejnové donuceni hrad prodat, v držení řady různých majitelů, kteří prováděli pouze drobné stavební úpravy a od počátku 18. stol. se spíše soustřeďovali na zahradní architektury. Posledními majiteli v l. 1828-1945 Mitrovští z Mitrovic a Nemyšle. Plánovanou přestavbu hradu se jim již nepodařilo uskutečnit. Prohlídka hradu poskytuje obraz o obytném prostředí středověkého hradu s dílčími pozdějšími úpravami. Na severní straně předhradí mohutný tis, jehož stáří se odhaduje na 500 let.

 

    

               

 

 

 

   


zámek Lysice

 

Původní renesanční tvrz prošla renesančními a barokními přestavbami na zámek v současné podobě komorního rodinného sídla. Prohlídkové trasy vedou i zámeckou zahradou s kolonádou (1. 6. - 30. 9.), oranžérií. Stálé výstavy: Marie Ebner Eschenbach, výstava hraček Výstava zámeckého zahradnictví včetně oranžerie, kolonády a sally terreny (15. 6. - 21. 9.)

 

 

  

 

 


zámek Blansko

Jeden z nejpůvabnějších empírových zámků na Moravě s ojedinělým stylovým zařízením interiérů. Sezónní a vánoční prohlídky doplňují hudební a šermířské vstupy Svoji podobu získal mezi lety 1819 - 1826, kdy byl za Františka Xavera Dietrichsteina přestavěn z původního dominikánského kláštěra a později továrnu na výrobu berlínské modři. Od roku 1854 získal zámek do držení rod Mensdorff - Pouilly, který jej vlastnil až do roku 1950. Potomci bývalých majitelů získali zámek opět restitucí zpět. V současné době jej i s dalším majetkem spravují.

 

              

 


Moravský kras

 

V celém území je známo více než 1000 jeskyní. Čtyři z nich jsou přístupné veřejnosti. Punkevní jeskyně s vodní plavbou na podzemní říčce Punkvě a prohlídkou dna propasti Macocha. Kateřinská jeskyně, která je známá hůlkovými stalagmity, jeskyně Balcarka s bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou a Sloupsko-šošůvské jeskyně, tvořené mohutnými chodbami a podzemními propastmi, s jeskyní Kůlnou - prehistorickým nalezištěm.
 

 

 

                

 

            

          Punkevní, rezervace vstupenek: 516 418 602                                      

          Sloupsko-Šošuvské                   

          Balcarka 

          Kateřínská

          Blanických rytířů,v obci Rudka u Kunštátu       

 


Westernová městečka

 

 

 

 


Koupání

       

 


Zoologická zahrada v Brně

Zoologická zahrada města Brna byla pro veřejnost slavnostně otevřena 30. srpna 1953. Rozkládá se na 65 hektarech lokality Mniší hora v Brně-Bystrci v těsné blízkosti brněnské přehrady.

V současné době (stav k 31.12.2003) chováme více než 720 jedinců 178 druhů obratlovců (262 savců v 80 druzích, 210 ptáků v 47 druzích, 132 plazů v 41 druzích, 4 obojživelníky dvou druhů a 112 ryb v 8 druzích). Do EEP (Evropský záchovný program) je zapojeno 17 druhů či poddruhů savců, ptáků a plazů chovaných v naší zoo. Jsou to např. adax, kiang, kočka pouštní, kočka rybářská, levhart cejlonský, tygr sumaterský, zebra Grévyho, žirafa síťovaná atd. V mezinárodních plemenných knihách (ISB) je vedeno 18 druhů a v evropských plemenných knihách (ESB) je vedeno 12 druhů u nás chovaných zvířat.

Všechny naše návštěvníky srdečně zveme k prohlídce nových expozic. „Tropické království“ Vám představí obyvatele tropů Afriky, Asie a Ameriky, v „Tygřích skalách“ uvidíte tygry sumaterské a levharty cejlonské, v „Dětské zoo“ si nejen děti mohou pohladit malá domácí zvířata. Nezapomeňte navštívit novou restauraci a prodejnu suvenýrů

„U Tygra“ v přímém sousedství „Tygřích skal“. Také se můžete na chvíli ocitnout ve srubu kanadských indiánů kmene Haida a můžete si prohlédnout naši nejnovější expozici pro vlky kanadské a pro bobry kanadské.